Anna Żornaczuk-Łuba

AZ-L fotoAbsolwentka Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Ukończyła dzienne studia doktoranckie na Wydziale Leśnym SGGW, a pracę doktorską dotyczącą edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych wykonywała pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Grzywacza. Absolwentka Studium Polityki Zagranicznej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Od 2005 r. pracuje w Ministerstwie Środowiska, początkowo w obszarze współpracy międzynarodowej w leśnictwie. Od września 2012 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora, obecnie w Departamencie Leśnictwa. W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami wiązanymi z m.in. nadzorem Ministra nad PGL Lasy Państwowe, Instytutem Badawczym Leśnictwa, Biurem Nasiennictwa Leśnego. Koordynator polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w obszarze leśnictwa. W latach 2012 -2014 członek Biura Komitetu Leśnego i Przemysłu Leśno-Drzewnego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE Committee on Forests and the Forest Industry). Aktywnie reprezentuje Polskę w sprawach dotyczących lasów i leśnictwa na forum ONZ, Unii Europejskiej i Forest Europe.