Elżbieta Wąsowicz-Zaborek

04Urodzona w Szczecinie, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. Doktor nauk ekonomicznych – tytuł uzyskała na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (rozprawa doktorska pod tytułem „Determinanty Jakości Produktu Turystycznego”). Ma bogate doświadczenie jako autor, kierownik i realizator projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Autorka i współautorka licznych publikacji i opracowań, między innymi: „Diagnozy stanu rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim 2007”, „Ramowego Programu Rozwoju Turystyki w Dorzeczu Parsęty – 2004”, poradnika „Jak rozwijać lokalną turystykę – 2004”, „Kodeksu Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce, „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki 2008-2015”.Przez ponad 10 lat miała okazję pracować na uczelniach wyższych jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Zainteresowania naukowe koncentruje głównie na problematyce ekonomiki i marketingu usług, a w szczególności usług turystycznych oraz rozwoju i promocji terytorialnej. W latach 2000-2007 brała czynny udział w tworzeniu struktur regionalnych i lokalnych promocji i zarządzania turystyką w Polsce, głównie w województwie zachodniopomorskim. W latach 2008-2015 Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej odpowiedzialna głównie za rozwój Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, Współpracę Regionalną oraz realizację działań promocyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Prywatnie mężatka i mama 11-letniej Karoliny. W wolnych chwilach fotografuje, rysuje i bloguje o ciekawych miejscach gotowych na przyjęcie małych i dużych turystów.