Michał Roman

Michał Roman

Michał Roman jest doktorem nauk ekonomicznych (specjalność: ekonomika i organizacja turystyki). Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Jest autorem licznych opracowań naukowych, a także redaktorem naukowym kilku monografii. Wielokrotnie brał udział w konferencjach naukowych, w kraju jak i zagranicą (m.in. Białoruś, Rosja, Litwa, Ukraina, Mołdawia). Doktor Michał Roman uczestniczył, jako prelegent lub współorganizator w wielu szkoleniach turystycznych. Posiada wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa agroekoturystycznego. Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne został pięciokrotnie laureatem nagród w dziedzinie „Agroekonomii i Agroturystyki”. Zainteresowania naukowe doktora Michala Romana to:

  • ekonomika i organizacja turystyki,
  • innowacje w rozwoju turystyki,
  • klastry turystyczne,
  • uwarunkowania rozwoju agroturystyki oraz jej wpływ na przemiany społeczno-ekonomiczne gmin i obszarów wiejskich.