Małgorzata Woźnicka

Dr inż. Małgorzata WoźnickaAbsolwentka Wydziału Leśnego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1997 pracuje w Katedrze Użytkowania Lasu na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Jest autorką lub współautorką licznych publikacji naukowych oraz promotorem wielu prac dyplomowych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: ergonomii i bezpieczeństwa pracy w leśnictwie, udostępnienia przestrzeni zarówno miejskiej jak i leśnej dla osób z różnymi dysfunkcjami, możliwości realizacji różnych form turystyki i rekreacji przez osoby niepełnosprawne, społecznych funkcji lasów.