Mariusz Wrona

Mariusz WronaAbsolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego Nauczycieli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Od dziesięciu lat jest wolontariuszem oraz prowadzącym zajęcia w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Bierze udział w obozach dla dzieci i młodzieży poruszających się na wózkach inwalidzkich. Edukator w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa.