Barbara Czołnik

Barbara Czołnik

Absolwentka Wydziału Leśnego i Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymała na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wieloletni pracownik Ośrodka kultury Leśnej w Gołuchowie, gdzie kieruje działem edukacji i informacji. Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych. Autorka wielu publikacji z zakresu pozaszkolnej edukacji leśnej społeczeństwa.