Ewa Referowska-Chodak

Ewa Referowska-ChodakAdiunkt w Katedrze Ochrony Lasu i Ekologii na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie edukacji leśnej, szeroko pojętej ochrony przyrody (różnorodności biologicznej), a także nad rozwojem systemów certyfikacji gospodarki leśnej w kontekście ochrony różnorodności biologicznej.

Realizuje zajęcia dydaktyczne związane z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną i leśną na kierunku studiów „Leśnictwo”, „Turystyka i rekreacja”, „Ochrona środowiska” „Biologia” (SGGW). Jest promotorem około 80 prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich). Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz członek zarządu Rady PEFC Polska.