Emilia Janeczko

Dr hab. Emilia JaneczkoArchitekt krajobrazu, absolwentka Wydziału Ogrodniczego, Oddziału Architektury Krajobrazu w Warszawie oraz Dziennego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Leśnym SGGW. Doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa. W 2012 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Użytkowania Lasu na Wydziale Leśnym SGGW.

Autorka lub współautorka licznych publikacji naukowych oraz promotor ponad 100 prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich i licencjackich) związanych z turystyką i rekreacją, zagospodarowaniem przestrzennym i waloryzacją krajobrazu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: przydatności rekreacyjnej lasów i obszarów cennych przyrodniczo, zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego lasów oraz kształtowania krajobrazu leśnego.