Prowadzący

Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, specjaliści z zakresu gospodarki leśnej, edukacji leśnej, finansów publicznych, ochrony środowiska oraz decyzyjnych urzędów administracji państwowej.

Kierownik studiów: dr hab. Emilia Janeczko

 • Bogdan Balik
 • Kamila Bąkowicz
 • Michał Bieliński
 • Barbara Czołnik
 • Artur Dawidziuk
 • Alicja Gasek
 • Grażyna Głuch
 • Tomasz Mokrzycki
 • Aleksander Myjak
 • Wojciech Ożga
 • Anna Pikus
 • Ewa Referowska-Chodak
 • Artur Rutkowski
 • Paweł Staniszewski
 • Izabela Stelmańska
 • Magdalena Stępińska
 • Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
 • Małgorzata Woźnicka
 • Roman Wójcik
 • Kinga Zinowiec-Cieplik
 • Tomasz Zygmont
 • Anna Żornaczuk-Łuba