Michał Orzechowski

michal gory-2-kopia

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. W 2002 uzyskał tytuł doktora nauk leśnych. Wieloletni pracownik Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakładu Urządzania Lasu, Wydziału Leśnego SGGW. Prowadzi zajęcia ze studentami dotyczące urządzania lasu, typologii siedlisk leśnych, podstaw gospodarki leśnej dla studentów kierunków nieleśnych i inne. Współorganizator wymian studenckich (Rosja, Czechy). Naukowe zainteresowania związane są z przyrodniczymi podstawami urządzania lasu, integrowaniem różnych systemów klasyfikacji lasów (zbiorowiska roślinne, typy siedliskowe, siedliska przyrodnicze Natura 2000) oraz nieinwazyjnych metod oceny stanu zdrowotnego i jakości drzew. Prowadzi badania w obiektach objętych ochroną ( m. in. Las Natoliński). Współpracuje z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz świadczy usługi eksperckie w zakresie oceny stanu drzew (np. w parkach linowych).

Od 2016 roku na Wydziale Leśnym pełni funkcję prodziekana ds. dydaktyki na kierunku Gospodarka Przestrzenna.