Tomasz Zygmont

Tomasz ZygmontFilmowiec, fotograf, badacz-dokumentalista, leśnik z pierwszego wykształcenia. Absolwent Wydziału Leśnego SGGW, Akademii Filmu i Telewizji (specjalność reżyseria filmowa), Studium Fotografii ZPAF oraz studiów podyplomowych: „Ocena i Wycena Zasobów Przyrodniczych” w Warszawie i „Akademia Dziedzictwa” w Krakowie. Pracował w redakcji czasopisma „Las Polski”, NFOŚiGW, w biurze ZG LOP, Instytucie Badawczym Leśnictwa. Współpracował m.in. z CILP, ORWLP, PWRiL, wydawnictwem Forest, czasopismami „Głos Lasu” i „Przyroda Polska”.

Jest autorem kilku filmów dokumentalnych, kilkudziesięciu wystaw fotograficznych (indywidualnych i zbiorowych). Prekursor badań z zakresu historii mówionej w środowisku leśników i przyrodników, twórca Archiwum Leśnej Historii Mówionej (www.lasy-i-ludzie.pl). Członek stowarzyszeń twórczych (ZPAF, ZAPA), historycznych (PTHM, ESEH) i leśnych (PTL).