Grażyna Głuch

Grażyna GłuchAbsolwentka Wydziału Ogrodniczego – Oddziału Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie i Studiów Podyplomowych Gospodarki Leśnej w Planowym Kształtowaniu Środowiska Przyrodniczego (Wydział Leśny SGGW). Pracownik Instytutu Badawczego Leśnictwa na stanowisku głównego specjalisty w dziale Informacji Naukowej i Promocji.

Prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Izbie Edukacji Leśnej IBL, wykłady i warsztaty dla nauczycieli i edukatorów leśnych, studentów studiów podyplomowych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Współautorka „Wytycznych rekreacyjnego zagospodarowania lasu”, autorka licznych scenariuszy, zeszytów ćwiczeń, artykułów oraz interaktywnych pomocy dydaktycznych.

Projektantka ogrodów, zieleńców, kolekcji roślin dziko rosnących, interaktywnych ścieżek dydaktycznych i ścieżek zdrowia typu „Ruch w świecie zwierząt”. Współtworzy Festiwal Nauki w IBL oraz obchody Dnia Ziemi, dni SGGW. Interesuje się przygodowymi placami zabaw, edukacją w terenie oraz malarstwem, ceramiką i fotografią przyrodniczą.