Kontakt

Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Katedra Użytkowania Lasu
ul. Nowoursynowska 159,
Budynek 34, pok. 2/97
02-776 Warszawa
tel. 22-5938121 (sekretariat Katedry; Pani Tatiana Wrona),
fax. 22-5938139

22-5938134 (dr hab. Emilia Janeczko)
e-mail: emilia.janeczko@wl.sggw.pl

22-5938133 (dr inż. Małgorzata Woźnicka)
e-mail: woznickam@wl.sggw.pl

Plan Kampusu SGGW z zaznaczonym budynkiem Wydziału Leśnego (Bud. 34) oraz Hotelem Asystenckim "Ikar"

Plan Kampusu SGGW z zaznaczonym budynkiem Wydziału Leśnego (Bud. 34) oraz Hotelem Asystenckim "Ikar"