Magdalena Stępińska

Magda sTęAbsolwentka Wydziału Leśnego SGGW, studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i ochrony środowiska.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w terenie, najpierw w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a potem w Nadleśnictwach Dojlidy, Celestynów i w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Od dwóch lat pracuje w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, gdzie koordynuje działania Lasów Państwowych na w mediach społecznościowych.

W Lasach Państwowych próbowała niemal wszystkiego – od kursu brakarskiego po kurs sygnalistów łowieckich – co wykorzystuje w codziennych działaniach związanych z opowiadaniem ludziom spoza LP o lesie i pracy leśnika.

Na obecnym stanowisku zajmuje się m.in. tworzeniem strategii obecności LP w mediach społecznościowych i bieżącą koordynacją działań wszystkich leśnych administratorów FB. Od grudnia 2015 r. prowadzi profil główny Lasów Państwowych, który po zaledwie trzech miesiącach zdobył 10 tys. fanów, a obecnie zbliża się do 25 tys. fanów.

Prywatnie pasjonuje się fotografią, botaniką i kynologią. Nie wyobraża sobie życia bez lasu  i leśnictwa, tak samo jak świata bez internetu. Na szczęście znalazła sposób by to połączyć.