Artur Rutkowski

AR

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW oraz studiów podyplomowych z public relations w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Po stażu w branżowym „Głosie Lasu” pracował, jako niedoszły naukowiec, w Instytucie Badawczym Leśnictwa oraz, jako początkujący dziennikarz – w prasie prywatnej.  W 1999 r. rozpoczął pracę w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, gdzie od 2011 r. pełni funkcję redaktora naczelnego prasy leśnej. Kierowana przez niego redakcja prowadzi zróżnicowane działania komunikacyjne: wydaje trzy tytuły prasowe („Głos Lasu”, „Echa Leśne”, „Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych”), tworzy strony internetowe (lasy.gov.pl, BIP LP, czaswlas.pl, erys.pl), prowadzi działania w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz zajmuje się newsletterem dla pracowników i intranetem Lasów Państwowych. Cztery zrealizowane projekty redakcji w roku 2013 i 2015 zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie Szpalty Roku. Prywatnie jest miłośnikiem (biernym) piłki nożnej i (aktywnym) muzyki folkowej.

Na zajęciach dowiecie się między innymi, jak postrzegane są Lasy Państwowe i ich pracownicy, jakie narzędzia wybrać w komunikacji z różnymi grupami odbiorców, jak konstruować komunikaty, by były skuteczne oraz co robić, gdy w naszych działaniach powinie się nam noga.