Marcin Gołębiowski

 

FullSizeRender-4Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W 2013 roku uzyskał tytuł doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji. Pracę zawodową rozpoczął w 1999 r. w Norwegii w prywatnym gospodarstwie leśnym (Groterod w Prestfoss). Od 2005 roku pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa, gdzie w 2006 r. został kierownikiem projektu badawczego w Zakładzie Użytkowania Lasu. W 2010 r. realizował projekt partnerski w zakresie technologii pozyskiwania drewna na terenie Republiki Buriacji w Rosji, finansowany przez Uniwersytet z Hohenheim. Od 2011 r. pracował w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na stanowisku Menedżera Projektu „Ogień w lesie a przyroda”, największej kampanii w historii Lasów Państwowych „Świadomi zagrożenia”. W 2015 r. został Zastępcą Dyrektora ds. Projektów Lasów Państwowych w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Zespołu Rozwoju i Innowacji, gdzie zajmuje się przygotowaniem i realizacją projektów strategicznych Lasów Państwowych dotyczących leśnych gospodarstw węglowych oraz wartościowania nieruchomości leśnych.

Hobby – podróże do wciąż dzikich i bardzo ciekawych miejsc, nowoczesne technologie w inteligentnych maszynach oraz ekskawator.