Anna Pikus

Anna PikusAbsolwentka Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, pracownik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, współzałożycielka Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych, członek europejskiej podgrupy Forest Pedagogics Network. Tworzy i prowadzi warsztaty dla nauczycieli w Centrum Nauki Kopernik. Studentka pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie na Wydziale Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Współautorka wydawnictw związanych z szeroko pojętą edukacją przyrodniczoleśną. Działa na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju, który opiera się przede wszystkim na empatii wobec ludzi i przyrody i odpowiedzialności.